mecanizado industrial metal bands

Talleres Arechaga S.L. nace en 1969, con la idea de desarrollar una empresa de mantenimiento integral, ofreciendo servicios de mecanización, mecanizado, calderería, construcción de maquinaria y mantenimiento industial , con el fin de servir de soporte a las empresas siderometalúrgicas, químicas, navales, etc. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió cessió total parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució comunicació pública sobre els continguts béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autor... [Read more »]